TeamFysio

TeamFysio

Camilla

Längre utbildningar:
 • Sjukgymnastexamen, 1998 Lunds universitet
 • 3 år TCM (traditionell kinesisk medicin) akupunktur
 • Idrottsmedicin, 15 hp Kalmar högskola
 • OMT steg 2, Lund
 • Masterutbildning, inriktning ortopedisk manuell terapi och rörelseanalys
 • Specialistutbildning i OMT steg 1-3

Övriga kurser

 • Utbildad massör
 • Flera kurser i rörelseanalys: kinetic control samt movement impairment system
 • Blandade utbildningar inom träning: Gympaledare, medicinsk träningsterapi (MTT) och instruktör för styrketräning, Body Pump, spinning, aerobics, box aerobic, träning för gravida samt yoga.
 • Utbildad i Klinisk pilates
 • Hälsoprofil bedömning
 • Diplomerad kostrådgivare, Fredrik Pauluns näringscenter
 • Kinesiotejp
 • Kvinnors hälsa, gravidrelaterade besvär och bäckensmärta
 • Undersökning och behandling vid yrsel och balansrubbningar
 • Träning för elitidrottare

Malin

Längre utbildningar:

 • Sjukgymnastexamen 2002, Göteborgs universitet
 • OMT steg 1 och 2, Lund
 • Magisterexamen i ergonomi och MTO (människa, teknik & organisation), KTH
 • Idrottsmedicin, högskolekurser
 • Idrottsmedicin steg 1 och 2, Svensk Idrottsmedicinsk förening
 • MDT – Mekanisk Diagnostik och Terapi

 

Övriga kurser

 • MTT (Medicinsk träningsterapi
 • Träning för elitidrottare
 • Diverse kurser i funktionsanalys, undersökning och rehabilitering av skuldra/axel, knä, fot och senskador
 • Kvinnors hälsa, gravidrelaterade besvär och bäckensmärta
 • Kinesiotejp, sporttejp
 • Akupunktur
 • Diplomerad massör
 • Utbildad gympaledare, vattengympaledare samt instruktör i vattenchigong och AiChi
 • Hälsoprofilbedömning
 • Belastningsergonomi, kontorsergonomi
 • Belastningsergonomiska mätmetoder