TeamFysio

TeamFysio

Välkommen till TeamFysio

Hos TeamFysio i Oskarshamn träffar du engagerade Leg. Fysioterapeuter som brinner för aktiv rehabilitering och hälsa. Vi har lång erfarenhet och gedigen vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), ergonomi och Idrottsmedicin.

Så går ett förstabesök till

Innan första besöket får du fylla i ett frågeformulär kring dina besvär, funktion och smärta. Formuläret tar 5-10 min, så kom gärna lite innan avsatt tid så du hinner fylla i formuläret.

Vid första besöket tar vi alltid en noggrann anamnes och utför en grundlig undersökning. Vi strävar alltid efter att hitta grundorsaken till dina aktuella besvär. Efter undersökningen och bedömningen lägger vi sedan gemensamt upp en behandlingsplan.

Det kan kännas bra att ha med ett par shorts att byta till då man ofta får klä av sig till underkläderna för att vi ska kunna göra en så bra undersökning som möjligt.

Vi har avtal med Region Kalmar. Besöket kostar 250 kronor och betalas via swish på plats. Högkostnadsskydd gäller.

Uteblivna besök eller sena återbud (inom 24 h innan avsatt tid) debiteras med 300 kr.

Våra tjänster

Vi arbetar med både akuta och långvariga led- och muskelrelaterade besvär (rygg, nacke, knä, axel, höft o.s.v.), ortopediska skador, idrottsskador samt rehabilitering efter operativa ingrepp. Våra fysioterapeuter har gedigen utbildning och lång erfarenhet inom yrket.

Fysioterapeut OMT Oskarshamn

Ortopedisk manuell terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsnedsättningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Idrottsmedicin Oskarshamn

idrottsmedicin

Idrottsmedicin är ett specialistområde för sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare. Idrottsmedicinaren har kunskap om skador och sjukdomstillstånd relaterade till fysisk aktivitet och idrott. Detta kräver fördjupade kunskaper om akuta och överbelastningsrelaterade skador som uppkommit i samband med träning och idrott.

Ergonomi Oskarshamn

ergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete, miljö och arbetsredskap till människans behov och förutsättningar. Det kan handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat, men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära samt kroppshållning.